top of page

Polska książka dla Polaków na wschodzie

,,Polska książka dla Polaków na wschodzie" to dla środowisk polskich na Wschodzie szansa na wzmocnienie kontaktu z językiem polskim i historią Polaków na Wschodzie oraz poszerzenie wiedzy o Polsce. Uzasadnieniem realizacji projektu jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Przedsięwzięcie Fundacji to odpowiedź na powszechny problem braku wartościowej literatury historycznej na Wschodzie oraz apele zgłaszane przez polskie ośrodki w zakresie uzupełnienia zasobów bibliotecznych o nowe i wartościowe tytuły. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną polskich organizacji na Wschodzie, zasoby biblioteczne polskich placówek prowadzących nauczanie języka polskiego nie są atrakcyjne dla współczesnego czytelnika. Wśród Polaków na Wschodzie, zapotrzebowanie na "dobrą książkę" jest ogromne. Dlatego też przekazanie nowych pozycji jest wielką szansą na zmianę sytuacji.


Bezpośrednim celem projektu jest zaopatrzenie polskich ośrodków na Wschodzie w nowe i wartościowe publikacje, a tym samym ułatwienie Polakom i osobom polskojęzycznym na Wschodzie dostępu do wartościowej literatury wydawanej w języku polskim. a także podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez wzmocnienie kontaktu z językiem polskim i historią Polaków na Wschodzie, poszerzenie wiedzy o Polsce, promowanie Polski i nauki języka polskiego przez środowiska Polonii i Polaków na Wschodzie.

Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji PZU.

bottom of page