top of page

Notacje filmowe - Grupy Oporu "Solidarni"

      Zadanie miało na celu przygotowanie notacji filmowych z byłymi działaczami opozycji środowiska Grup Oporu „Solidarni” powstałego
w 1981 roku i działającego do końca PRL.

      Notacje poświęcone są specyficznemu środowisku opozycyjnemu, cykl składa się z 10 notacji filmowych.

      Każda z notacji została zrealizowana zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez prof. Andrzeja Friszke z którymi kierują się inni wykonawcy przy realizacji cykli notacji filmowych. Zachowany został najwyższy możliwy techniczny standard rejestracji materiału audiowizualnego z możliwością konwersji na inne lżejsze standardy plików audiowizualnych.

 

      Notacje filmowe są jedną z form zachowania wspomnień i świadectw minionych zdarzeń. Notacje pozwalają pokazać emocje, radości i smutki wspomnień a przede wszystkim są formą uhonorowania bohaterów tamtych lat, ich wysiłków w walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polski.

 

      Notacje stanowią ważny element badań nad najnowszą historią Polski, często pozwalając na odkrycie pewnych aspektów danego wydarzenia które nie zachowały się w tradycyjnych archiwach.

      Notacje są także narzędziem zachowania pamięci o ludziach którzy tak szybko odchodzą. Warunki walki o niepodległość, warunki życia w tamtym okresie a przede wszystkim okrucieństwo systemu totalitarnego odcisnęło się piętnem na zdrowiu bohaterów tamtych lat.

Zwiastuny notacji filmowych

w sprawie pełnych wersji prosimy o kontakt na adres biuro(at)fpo.org.pl

Krystyna Antoszkiewicz

Zbigniew Maciej Dowgiałło

Krzysztof Frydrych

Małgorzata Grabowska

Jerzy Gumowski

Bolesław Jabłoński

Grzegorz Jaczyński

Bogusław Koc

Cezary Pruszko

Dorota Przyłubska

bottom of page