top of page

FUNDACJA POLSKA OBYWATELSKA

Fundacja Polska Obywatelska realizuje i wspiera zadania i projekty promujące działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego a także na rzecz aktywizacji społecznej obywateli.
Cel ten realizuje poprzez organizowanie spotkań, pokazy filmowe, wykłady i spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, państwowych a także z artystami, twórcami filmowymi czy byłymi działaczami opozycji demokratycznej.
Drugim celem działania Fundacji jest promowanie najnowszej historii Polski zwłaszcza w okresie 1956-1989. Działania podejmowane przez Fundację są adresowane do młodego odbiorcy a także do środowisk lokalnej społeczności i środowisk byłych działaczy opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego.
W tej kwestii współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, Europejskim Centrum Solidarności czy Archiwum Akt Nowych.

Statur

bottom of page