top of page

Notacje filmowe - Grupy Oporu "Solidarni"

      Zadanie miało na celu przygotowanie notacji filmowych z byłymi działaczami opozycji środowiska Grup Oporu „Solidarni” powstałego
w 1981 roku i działającego do końca PRL.

      Notacje poświęcone są specyficznemu środowisku opozycyjnemu, cykl składa się z 5 notacji filmowych.

      Każda z notacji została zrealizowana zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez prof. Andrzeja Friszke z którymi kierują się inni wykonawcy przy realizacji cykli notacji filmowych. Zachowany został najwyższy możliwy techniczny standard rejestracji materiału audiowizualnego z możliwością konwersji na inne lżejsze standardy plików audiowizualnych.

      Notacje filmowe są jedną z form zachowania wspomnień i świadectw minionych zdarzeń. Notacje pozwalają pokazać emocje, radości i smutki wspomnień a przede wszystkim są formą uhonorowania bohaterów tamtych lat, ich wysiłków w walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polski.

      Notacje stanowią ważny element badań nad najnowszą historią Polski, często pozwalając na odkrycie pewnych aspektów danego wydarzenia które nie zachowały się w tradycyjnych archiwach.

      Notacje są także narzędziem zachowania pamięci o ludziach którzy tak szybko odchodzą. Warunki walki o niepodległość, warunki życia w tamtym okresie a przede wszystkim okrucieństwo systemu totalitarnego odcisnęło się piętnem na zdrowiu bohaterów tamtych lat.

Zwiastuny notacji filmowych

w sprawie pełnych wersji prosimy o kontakt na adres biuro(at)fpo.org.pl

Marek Harasiuk

Jacek Juzwa

Tadeusz Kotarski vel Marian Pękalski
oficer etatowy Służby Bezpieczeństwa Wydziału VI, Departamentu II MSW wyzanczony do rozpracowania struktur Grup Oporu "Solidarni"

Janusz "Przem" Ramotowski

Piotr Rzewuski

bottom of page