top of page
Logo z napisem.png
NCK_Kult_Interw_2018_rgb.jpg

        Konferencja "Fantastyka jako narzędzie edukacji?" jest zadaniem wielopoziomowym, zakładającym udział wielu fachowców z różnych dziedzin. Przygotowanie dwudniowej konferencji z udziałem nauczycieli, metodyków nauczania, twórców i propagatorów fantastyki na różnych polach eksploatacji, od książek, poprzez gry fabularne i planszowe, filmy - na grach komputerowych skończywszy, pozwoli na wypracowanie narzędzi edukacyjnych opartych na twórczości autorów fantastyki do wykorzystywania w procesie edukacji uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych. Z danych sprzedaży wynika, że coraz więcej młodych odbiorców sięga po fantastykę w formie książek, gier czy filmów.

 

         W trakcie dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie zastanowimy się jak trwale włączyć fantastykę w poczet narzędzi edukacyjnych. Konferencja będzie transmitowana na żywo w internecie, zapis AV konferencji dostępny będzie także na stronie projektu, stronie fundacji oraz m.in. w portalu youtube.

 

         Konferencja zostanie podzielona na trzy panele. Każdy panel będzie poświęcony innemu zakresowi twórczości autorów fantastyki.

         W trakcie pierwszego panelu skupimy się na książkach i komiksach. Do udziału zaprosimy metodyków, nauczycieli a także autorów książek oraz twórców podobnych rozwiązań (teki edukacyjne IPN, lekcje edukacyjne w Muzeum Powstania Warszawskiego).

         W drugim panelu uwagę skupimy na grach planszowych i grach fabularnych. Te ostatnie często odwołują się do historii różnych krajów (Dzikie Pola) czy regionów. Często prawdziwa historia Europy stanowi podstawę tworzenia alternatywnego uniwersum (Warhammer) w którym poruszają się uczestnicy. Gry planszowe, zwłaszcza te wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej wprost odwołują się do historii Polski, Europy czy Świata (Catan), często też przedstawiają tylko jedno ważne wydarzenie (Obrona Lwowa).

 

         Trzeci panel konferencji poświęcimy na udział twórców gier komputerowych, filmów i narzędzi multimedialnych związanych z fantastyką. Wiele z tych utworów opiera swoją fabułę na historii czy wydarzeniach związanych ze współczesnym światem. Wiele z nich jako podstawę swojego świata wykorzystuje minione epoki (Kozacy, Wiedźmin, Gothic) czy historie krajów(Call of Duty, Medal of Honor).

Kotwica 1
Logo z napisem.png
NCK_Kult_Interw_2018_rgb.jpg

 

 

Prelegenci

Wojciech Bogaczyk

historyk, nauczyciel, polityk i publicysta, działacz opozycji demokratycznej w latach 80. XX wieku.

Podczas nauki w Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie nawiązał współpracę ze Studenckim Komitetem Solidarności w Warszawie. Po rozpoczęciu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jesienią 1979 prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych tzw. "bibuły", którą przywoził z Warszawy. Wtedy też nawiązał kontakt z lubelskim środowiskiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

W październiku 1980 był współzałożycielem Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL i został wybrany do tymczasowych władz krajowych NZS: jedenastoosobowego Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS. Brał udział w strajku łódzkim na przełomie stycznia i lutego 1981. Na pierwszym Zjeździe NZS w Krakowie został członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej, a następnie wszedł w skład jej prezydium, w którym odpowiadał za kontakty z Kościołem Katolickim.

Internowany w okresie od grudnia 1981 do grudnia 1982 w ośrodkach w Białołęce, Jaworzu i Darłówku. W latach 1983-1986 kierował samorządem studentów KUL, uczestnicząc także w konspiracyjnych zebraniach krajowych liderów samorządów. W 1985 był sygnatariuszem apelu Samorządu KUL wzywającego do bojkotu wyborów. Na początku 1987 powrócił do pracy w odradzającym się w podziemiu NZS-ie: pod pseudonimem Stanisław Podorzecki wchodził w skład podziemnej Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, której został przewodniczącym wybrany jesienią 1987 (inni delegaci do KKK NZS mieli inne zdanie na ten temat). Wiosną 1988 kierował akcjami solidarnościowymi lubelskiego NZS ze strajkiem w Nowej Hucie.

Od 1991 do 1995 należał do Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej. W wyborach samorządowych w 1994, był pełnomocnikiem listy "Prawica Razem" w Warszawie. latach 1995-2000 był przewodniczącym Komitetu Polska-Czeczenia. W 2001 został wyróżniony odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2006 uzyskał z IPN status osoby pokrzywdzonej. Jest członkiem Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Odznaczenia
15 grudnia 2007 został odznaczony nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 został przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Juliusz Konczalski

Doktorant na wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, przez wiele lat związany z branżą gier wideo - pisze doktorat na temat morfologii gier - aspektów performatywnych.

Przez wiele lat pisał o grach dla Onetu, Wirtualnej Polski, Młodego Technika, był również red. naczelnym telewizji internetowej What2Play.tv, współpracował z Agorą przy GameCornerze i wreszcie przez długie lata związany z Załogą G (z-ca red. naczelnego) a póżniej powołał do życia GameHot.pl

Publikacje:

Assassin’s Creed IV: Black Flag w perspektywie poetyki Arystotelesowskiej [w:] Bibliotekarz Podlaski, Białystok 2018

Ograniczenia i możliwości gracza a kształtowanie różnych wariantów fabuł w grach planszowych i komputerowych [w:] Możliwość i konieczność w kulturze, red. Brygida Pawłowska Jądrzyk, UKSW 2017.

Gracz w roli narratora – na przykładzie komputerowych gier typu FPP [w:] Załącznik kulturoznawczy 1/2014, Warszawa 2014

Łukasz Kucharczyk

Mariola Lekszycka

Doktorantka ostatniego roku literaturoznawstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczy badań nad grami wideo. W kręgu zainteresowań są relacje gry z obrazem w kontekście filozofii i antropologii obrazu, a także połączenia, jakie powstają na kulturotwórczej linii gra a sztuka współczesna. Publikowała w „Śląskich Studiach Polonistycznych” (o grach w kontekście opowiadań Ernsta Blocha), a także w tomie zbiorowym Perspektywy Ponowoczesności zatytułowanym Ksenologie (o postkolonializmie w literaturze fantasy Andrzeja Ziemiańskiego), pozostałe teksty o grach znajdują się w przygotowaniu do wydania (Perspektywy Ponowoczesności, tom Dyskursy gier wideo i 51 Twarzy Popkultury, a także w czasopiśmie „Replay”).

Karol Madaj

polski projektant gier planszowych, pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, teolog.

Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ma tytuł magistra teologii.
W 2012 jego Kolejka uzyskała tytuł Gry Roku. W listopadzie 2013 „za zasługi w budowaniu świadomości historycznej i patriotycznej” został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

Zaprojektowane gry

Awans (2009)
Pamięć '39 (2009)
303 (2010)
Kolejka (2011)
Kolejka: Ogonek (2011) - dodatek
Znaj znak (2012)
Znaj znak - Pamięć (2013)
Letnisko (2013)
Strajk. Skok do wolności (2013)
111 (2013)
Reglamentacja (2014)
Miś Wojtek(2018)

Maciej Parowski

polski pisarz, krytyk i redaktor fantastyki naukowej, wieloletni redaktor „Nowej Fantastyki”

Ukończył wydział elektryczny Politechniki Warszawskiej. Od 1974 dziennikarz: początkowo felietonista, kierownik działu kulturalnego, potem sekretarz redakcji i redaktor naczelny (1981) tygodnika studenckiego „Politechnik”. Od 1977 kierownik działu krytyki i nauki, od 1979 publicysta tygodnika „Razem”. Począwszy od 1968 zamieszczał opowiadania i felietony w „Życiu Warszawy”, „Na Przełaj”, „Kulturze”, „Ekranie” i „Polityce”. Od 1982 do początku 2013 kierownik działu literatury polskiej w miesięczniku „Fantastyka” (później „Nowa Fantastyka”), od 1992 do 2003 również jego redaktor naczelny. Obecnie redaktor naczelny kwartalnika „Czas Fantastyki”.

Jako autor science fiction debiutował opowiadaniem Bunt robotów w tygodniku „Na Przełaj”. W 1973 uzyskał wyróżnienie w konkursie „Młodego Technika” za opowiadanie Poczucie pełni. Jego debiutem książkowym była powieść Twarzą ku ziemi. Jego teksty należą w większości do nurtu fantastyki socjologicznej, inspirowanej twórczością Janusza A. Zajdla. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Pod koniec lat 90. głośny stał się jego konflikt z polskim fandomem fantastycznym dotyczący nagrody im. Janusza A. Zajdla oraz podziału fantastyki na „problemową” i „rozrywkową” (reprezentowaną m.in. przez krytykowane przez niego Annę Brzezińską i Antoninę Liedtke). Z powodu tego konfliktu Śląski Klub Fantastyki przyznał Parowskiemu w 1999 roku antynagrodę Złoty Meteor.

W 2006 roku na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi otrzymał doktorat humoris causa, czyli nagrodę im. Papcia Chmiela za zasługi dla polskiego komiksu.

30 października 2007 roku, z okazji 25-lecia pisma Fantastyka, minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski uhonorował Macieja Parowskiego srebrnym medalem „Gloria Artis”.

Powieść „Burza” została wyróżniona w IX edycji (2010) Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Adam Pietrasiewicz

Sylwia Stolarczyk

Doktorantka na literaturoznawstwie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nauczyciel Języka Polskiego. Prowadzeni szkolenia online dla nauczycieli na platformie edukacyjnej www.szkolna24.pl „Promocja czytelnictwa – tradycyjne oraz nowoczesne formy i metody upowszechniania czytelnictwa”, „Jak rozpoznać narkotyki i dopalacze”

Koordynator ds. organizacji warsztatów dla maturzystów „Czytamy to jeszcze raz – z Wami. Nowatorskie interpretacje szkolnych lektur”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Publikacje edukacyjne
2018 Język polski. Arkusze maturalne. Przykładowe arkusze egzaminacyjne
2015 Język Polski. Quiz, wydawnictwo Seneka
Repetytorium z języka polskiego dla szóstoklasistów

Ćwiczeń z języka polskiego dla szóstoklasistów
Matura ustna. Język Polski, poradnik dla licealistów
portal edukacyjny www.studiować.pl.
2013 Bajeczki do snu, wydawnictwo SBM
Szkolny słownik ortograficzny, wydawnictwo SBM
2012 Wesołe przedszkolaki, bajki dla dzieci, wydawnictwo SBM
2009 autorka piosenki zawartej w publikacji Zajęcia komputerowe dla klas

publikacje naukowe:
Szaleństwo Ofelii jako fantazmat poetycki Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej, [w:] Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2018.
Kossakówka i okolice w poezji Marii Pawlikowskiej– Jasnorzewskiej [w:] Miejsca nieoczywiste – bliskie, dalekie, ukryte, utracone, przypomniane, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2018.
Symboliczno-sakralne znaczenie wody w kulturze śródziemnomorskiej , „Młoda Humanistyka” 2018, nr 1.
Lektury Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej, „Młoda Humanistyka” 2018, nr 1.
Symboliczno-estetyczne znacznie wody w kulturze, „Młoda Humanistyka” 2017, nr 3.
Gdzie po śmierci podąża ludzka dusza i czy rośliny mogą zmartwychwstać? O zainteresowaniu Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej koncepcją palingenezy, „Młoda Humanistyka” 2017, nr 2.
Erotyki Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej czyli o kobiecym przeżywaniu rozkoszy, „Młoda Humanistyka” 2016, nr 2.
Motywy orientalne w poezji Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej [w:] Między Wschodem a Zachodem – W poszukiwaniu źródeł inspiracji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
Nieruchomy obraz świata czyli Hiob i inne figury, „Topos” 2015, nr 3.
Ogród polskiej Safony. O symbolice roślin w poezji Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej, wydawnictwo E-bookowo, Będzin 2014.

Kierownik projektu „Wirtualna rekonstrukcja biblioteki Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej”, realizacja w ramach badań statutowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rok akademicki 2017/2018

dr Jerzy Zygmunt Szeja

absolwent polonistyki UJ, autor książki "Gry fabularne - nowe zjawisko kultury współczesnej" (doktorat IKP UW 2003; publikacja RABID 2004) i kilkudziesięciu artykułów dotyczących fantastyki, gier i metodyki nauczania; polonista licealny, wykładowca uniwersytecki, redaktor; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Badania Gier".
 

Joanna Waszkowska

Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, należąca do grupy Superbelfrzy RP, autorka bloga http://uczycielnica.blogspot.com/

Program
Kotwica 2
Szeja.png
Waszkowska.png
Stolarczyk.png
Bogaczyk.png
Kucharczyk.png
Madaj.png
Parowski.png
Pietrasiewicz.png
Lekszycka.png
brak foto.png
Logo z napisem.png
NCK_Kult_Interw_2018_rgb.jpg

Jak dojechać?

Kotwica 3

Konferencja odbywa się na terenie Hotelu Wisełka.

ul. Wał Miedzeszyński 391 w Warszawie.

Logo z napisem.png
NCK_Kult_Interw_2018_rgb.jpg

26 października 2018 – piątek

godz. 8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników
godz. 9.00 – 9.30 – serwis kawowy
godz. 9-30 – 10.00 – powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji – wystąpienie Prezesa Fundacji Pana Jacka Juzwy

Panel I: Komiks i książka w edukacji szkolnej – wystąpienia panelistów, dyskusja
godz. 10.00 – 13.30

Prowadzący: Adam Rosłan

Paneliści:
Dr Łukasz Kucharczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Maciej Parowski – pisarz, dziennikarz, redaktor naczelny „Czas Fantastyki”
Wojciech Bogaczyk – nauczyciel, historyk, pisarz

 

Lunch
godz. 13.45 – 14.45

Panel II: Gry komputerowe, filmy w edukacji – wystąpienia panelistów, dyskusja
godz. 15.00 – 17.30

Prowadzący: Adam Rosłan

Paneliści:
Adam Pietrasiewicz – Pisarz, felietonista
Sylwia Stolarczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Juliusz Konczalski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Mariola Lekszycka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

27 października 2018 – Sobota

godz. 9-30 – 10.00 – powitanie uczestników, rozpoczęcie II dnia konferencji

Panel III: Gry planszowe i fabularne w edukacji szkolnej – wystąpienia panelistów, dyskusja
godz. 10.00 – 13.00

Prowadzący: Karol Kuhn

Paneliści:
Dr Jerzy Zygmunt Szeja – Polskie Towarzystwo Badania Gier
Karol Madaj – Instytut Pamięci Narodowej
Joanna Waszkowska – Superbelferzy RP

Kotwica 4
bottom of page